Föreningen

Lillsjöns Pistolskytteklubb LPSK


Redan 1964 samlade Mattias Nyberg pistolskytteintresserade för att träna pistolskytte. Det var framförallt grovkalibriga vapen 9mm, 7,65mm och .38. Klubben hade sitt första årsmöte den 6 juni 1965. Jämtlandskretsens skolskjutning hösten 1966 anordnades i Hallen och 15 skyttar från orten deltog.

 

Året efter började medlemmarna att anlägga en egen skjutbana i Gruvan, nära Gärdsta. En timrad skogskoja från Väljebodarna köptes från NCB, renoverades och blev klubbstuga. För att finansiera byggandet av skjutbanan anordnades många bingokvällar i Månsåsens bygdegård. Marken arrenderades från 1970. Här uppfördes en materialbod och skjutbänkar samt tavelställ snickrades. Skjutvallens längd tillät ett stort antal skyttar samtidigt och många skytteklubbar inbjöds till tävlingar. Banan ligger skyddad av en skogsridå mot väster och norr, så det brukar vara varmt och gott svala sommardagar.


1971 hade klubben stadigt ca 20 deltagare i sina serietävlingar och många av dess medlemmar deltog också i kretstävlingar, Nsm, SM samt även landsdelstävlingar Jämtland/Trönderlag.

 

1972 utrustades klubben källarvåningen i nedre huset på Hallens skola med tre taveltransportörer samt belysning. Ungdomsverksamheten fick även låna klubbens två Feinwerkbau luftpistoler.


1991 uppfördes en skjuthall med transparent tak och 20 skjutplatser. Skjuthallen är miljövänlig då ett golv lagts som sopas efter varje skjutning för att samla in hylsorna.


Klubben är fortsatt verksam med nationellt skytte, fältskytte, kombinationstävling, skidskytte, springskytte och mörkerskjutning. Det finns ett duellställ som styrs med el och tryckluft. Klubben äger några vapen som får lånas under skjutningar av medlemmar.


2017 köpte föreningen marken vi bedriver skyttet på.