Klubbens

Här är Dan Andersson första 50poängare och det som sista serie i hemorten. Grattis till den!

Marken: Nu äger vi som förening marken där vi bedriver vår skjutverksamhet i Gruvan!

Detta var möjligt tack vare alla er medlemmar. Nu blickar vi framåt och försöker få vår bana att bli så bra som möljigt.

Nu ligger det nya taket på så vi för stå under tak i år, och många år framåt förhoppningsvis.


Det finns önskemål om förbättringar på andra områden, och vår förhoppning är att få till en ordentligplan för hur vi vill både bedriva våra träningar och börja planera för hur skjutområdet ska utformas på sikt.


Vi har fått in ett förslag och det är att höja hela vallen och skapa möjlighet till 50m skytte på den bortersta delen.

 

Reidar

Jag vill tacka för alla fina stunder vi fått i ditt sällskap. Du gav oss så många skratt och historier förutom all lärdom inom pistolskytte som du förmedlade till oss med viss framgång. En del har ju lite svårt att förstå hur det ska gå till. En dag kanske jag begriper.

Du hade alltid ett skämt eller en historia att berätta om sådant du hade upplevt eller läst om.

Nu kommer vi bli tvungna att läsa skjuthandboken själv när vårt uppslagsverk inte är med oss längre. Vila i frid och heder åt ditt minne!

Marcus